in

Kur'ân-ı Kerim' de Kuantum Fiziği

Târık Sûresi

1- Ulvî Âlem ve ondan yansıyan nura.

2- İdrak ettin mi o güçlü nurun ne olduğunu?

3- Sonsuzluğa akıp giden içinde hayat taşıyan o ışığı.

Işık ve Madde

Işık da bir maddedir

Işığın ve Maddenin geldiği alem nedir?

 Kuantum fiziği dediğimiz yani; moleküler sistemin yani; atomların ve bunları meydana getiren proton, nötron, elektron ve bunların alt parçacıkları olan kuark, gluon ve onların, henüz isimlendiremediğimiz daha da alt parçacıkları olan sistemi inceleyen bilim dalı…

Tüm varlığın geldiği alem..

Tüm varlığı getiren ışık…

İçinde yaşamı taşıyan ışık..

Işığın içinde ışığın taşıdığı alem..

Işığın içindeki varlığın tüm sistemini taşıyan alem…

 

Işığın ve ışığın içindeki maddenin geldiği ULVÎ ÂLEM

Varlığın geldiği ama varlığın giremediği ULVÎ ÂLEM

Yani SEMÂ boyutu…

 

Quantum, Latince de “Quantus” kelimesinden gelir.

Yani: Ne kadar, ne büyüklükte, miktar anlamına gelir.

Yani bir tohum düşünelim. Tohumun içinden açığa çıkan kök, filiz, dal,yaprak ve sonuçta ağaç ne kadar dır ne büyüklüktedir o tohumda vardır..

 

İşte bu görünen kainatta bir ağaç gibidir..

Onu taşıyan ışıkta tüm varlık sistemi vardır..

 

İşte kim ki bu ışığı tertemiz okudu o varoluş anladı..

Kişinin ışığı okuması için ışık boyutuna geçmesi gerek, yani kendi vücud sisteminde ki ışığa geçmesi gerek

Yani madde boyutundan çıkması gerek…

 

Yani” İdrak” boyutu..

Yani kişinin kendi sistemindeki ışık boyutunun her varlıktaki ışık boyutu ile birleşmesi…

 

İşte, o aleme geçişin sırrı olan açıklama, Kur’ân-da öncelikle Hz. Musa-ya terkettirilen nalınları ve asası.

Yani nalınlarından maksat;tüm dünya bağlantıları, yani makam, şan, şöhret, hırs, para, mal,mülk vs

Ve asasından yani değneğinden maksat; tüm aklındaki dayandıkları yani bilgileri..

 

İşte kişi dünyadan ve aklındaki bildiklerinden vazgeçmeden NUR boyutuna geçemiyor…

 

Işığın ve ışığın içindeki hayatın geldiği alem ULVÎ ÂLEMDİR

Ulvî Âlem Nur boyutu ve Nur boyutundan Ruh boyutu olarak açılır

Nur boyutu Işık alemi..

Ruh boyutu ise Işık aleminin içindeki tüm kainatın bilgisini taşıyan hayat boyutudur..

 

İşte, Târık Sûresi bu gerçeği çok muhteşem bir şekilde bizlere sunar..

 

Ne diyelim, Allah bizlere kendisini kendisiyle anlamayı nasip etsin…

Konu Hakkında Ne Düşünüyorsun ?

0 Oylama
+1 -1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Melek' lere iman nedir ?

Allah'a iman etmemenin cezası, neden ebedi cehennemde kalmak